Bi các loại: 30222, 30311, 30312, 32216, 32222, 32310, 32311, 32314, 32315, 32316, 6019, 61820, 6212N, 6213N, NU314…..

Liên hệ

Tên sản phẩm: Bi các loại: 30222, 30311, 30312, 32216, 32222, 32310, 32311, 32314, 32315, 32316, 6019, 61820, 6212N, 6213N, NU314…..
Mã sản phẩm : BI
Loại hàng: Hàng chính xưởng sinotruk
Đơn giá: Liên hệ: 0969.800.400
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành: 1 tháng lỗi đổi mới